Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne.
W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów.

więcej

Więcej mediacji rodzinnych w ramach programu pilotażowego

Obrazek do artykułu: Więcej mediacji rodzinnych w ramach programu pilotażowego

Opolski Sąd Okręgowy skierował 42 sprawy rodzinne do mediacji w ciągu 7 miesięcy realizowanego pilotażu. Było to dwa razy więcej niż w analogicznym okresie lat ubiegłych. W ramach pilotażu sąd, a nie... Więcej

Sędziowie krytyczni wobec zmian w mediacji

Obrazek do artykułu: Sędziowie krytyczni wobec zmian w mediacji

Nałożenie obowiązku pouczenia strony o możliwości ugodowego pozasądowego załatwienia sporu nie budzi zastrzeżeń sędziów. Uważają jednak, że pozostawienie decyzji o pouczeniu strony o mediacji uznaniu... Więcej

Co nowego w prawie

Mediacje - kanał TV na YouTube

Polecane lektury

Zamów kod dostępu