Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.

więcej
Konstytucja

Podmiot publiczny chętniej zawrze ugodę?

Obrazek do artykułu: Podmiot publiczny chętniej zawrze ugodę?

Korzystanie z ugody nadal wiąże się z możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej. W sytuacji gdy obiektywnie nie zachodziły przesłanki przewidziane w art. 54a ustawy o finansach publicznych, a... Więcej

Co nowego w prawie

Sąd rejonowy kwestionuje legalność prezes TK

Obrazek do artykułu: Sąd rejonowy kwestionuje legalność prezes TK

Warszawski sąd rejonowy odroczył proces wytoczony prezesowi Trybunału Konstytucyjnego przez przedsiębiorcę z Tychów. Prowadzący go sędzia Wojciech Łączewski zakwestionował pełnomocnictwo adwokata TK podpisane przez Julię Przyłębską. Więcej

Mediacje - kanał TV na YouTube

Amnesty: naruszono prawa demonstrujących przeciwko „miesięcznicy smoleńskiej”

Obrazek do artykułu: Amnesty: naruszono prawa demonstrujących przeciwko „miesięcznicy smoleńskiej”

Policja zignorowała wyrok sądu uchylający zakaz zgromadzenia i faktyczne uniemożliwiła przeprowadzenie legalnego zgromadzenia. A do tego usuwała jego uczestników w sposób, który można uznać za zatrzymanie – twierdzi Amnesty International w raporcie... Więcej

Polecane lektury
Polecamy:
Zamów kod dostępu