Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne.
W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów.

więcej
Co nowego w prawie

Mediacje - kanał TV na YouTube

Apel ws. prawa o jednolitej cenie książki

Obrazek do artykułu: Apel ws. prawa o jednolitej cenie książki

Ludzie kultury, autorzy książek, artyści, publicyści oraz księgarze zwrócili się w liście otwartym do premier Ewy Kopacz i parlamentarzystów z apelem o szybkie uchwalenie przepisów o jednolitej cenie książki. Pod apelem podpisało się już 800 osób. Więcej

Polecane lektury
Polecamy:
Zamów kod dostępu