Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Arbitraż to bezstronność i niezależność arbitrów

Arbitraż to bezstronność i niezależność arbitrów

22.11.12

Jak powinno wyglądać prawidłowe krajowe postępowanie arbitrażowe - zastanawiali się w czwartek uczestnicy konferencji pt."Arbitraż krajowy na tle standardów międzynarodowych". Wskazywali, że arbitraż musi się cechować bezstronnością i niezależnością arbitrów.

articleImage: Arbitraż to bezstronność i niezależność arbitrów Własne

Konferencję, która odbyła się w warszawskim Pałacu Staszica, zorganizował Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wspólnie z Sądem Arbitrażowym przy Związku Banków Polskich oraz Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jej uczestnikami byli arbitrzy, prawnicy oraz osoby związane z rozwiązywaniem sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego.
Celem konferencji była ocena krajowego arbitrażu i porównanie go ze standardami międzynarodowymi, a także prezentacja polskich doświadczeń w tym zakresie.
Spotkanie podzielono na trzy sesje, podczas których prelegenci przedstawiali wybrane elementy krajowego i międzynarodowego arbitrażu. Przewodniczącym pierwszej sesji, zatytułowanej "Arbitraż z punktu widzenia regulacji międzynarodowych", był prof. dr hab. Wojciech Popiołek. Drugi panel - "Równość stron postępowania arbitrażowego" - prowadził prof. dr hab. Andrzej Kidyba (na zdjęciu). Natomiast trzecią sesję - "Sądownictwo arbitrażowe a sądownictwo powszechne" - moderował prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.
Otwierając konferencję prof. dr hab. Andrzej Bierć powiedział, że "arbitraż musi być oparty na zgodzie - zgodzie, która buduje, o ile towarzyszy jej tolerancja, szacunek i etyka".
Prelegenci poruszali temat zasad etyki w arbitrażu, a dokładniej możliwości wyłączenia arbitra od udziału w postępowaniu. Mec. Maria Hauser-Morel stwierdziła, że prawie 60 proc. wniosków o wyłączenie arbitrów uzasadnia się tym, że są oni stronniczy.
Mec. Zbigniew Drzewiecki przypomniał, że zasady, jakimi powinni się kierować arbitrzy powoływani do sądów arbitrażowych, zostały opracowane przez IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów).
Dr Radosław Kwaśnicki przytoczył przykład wyłączenia arbitra w Szwecji, w sprawie w której jedna z największych firm doradczych przegrała proces przed sądem arbitrażowym. Następnie firma ta dowiedziała się, że arbiter główny tego postępowania pracuje w kancelarii prawniczej, która w przeszłości występowała przeciw niej. Mimo że arbiter nie pracował wówczas dla tej kancelarii, to wyrok sądu arbitrażowego uchylono, zarzucając arbitrowi brak bezstronności, a sama firma wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.
W trakcie dyskusji nad problemem wyłączenia od udziału w arbitrażu padło pytanie, czy należałoby wyłączyć arbitra, który jest jednocześnie naukowcem i w przeszłości pisał na temat związany np. ze sprawą, w której ma rozstrzygnąć spór. Część dyskutantów opowiedziała się za koniecznością jego wyłączenia, inni natomiast uznali, że jego wcześniejsze publikacje nie powinny mieć wpływu na udział w postępowaniu arbitrażowym.

Z kolei dr Marcin Asłanowicz mówił m.in. o nowych przepisach Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Wskazał na liberalizację prawa dotyczącego możliwości zawierania umowy o poddanie pod arbitraż określonych sporów. Asłanowicz podkreślił, że jeszcze niedawno zawarcie takiej umowy było dopuszczalne tylko w formie pisemnej. Nowe przepisy umożliwiają natomiast jej zawarcie w dowolnej formie, nawet za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Maria Hauser-Morel zwróciła uwagę na możliwość przyspieszenia postępowania arbitrażowego. Poinformowała, że każdy arbiter międzynarodowy musi, jeszcze przed wyznaczeniem go do prowadzenia danej sprawy, szczegółowo określić swoją dyspozycyjność. Jeżeli nie wyda wyroku w ustalonym terminie, będzie to miało wpływ na wysokość jego wynagrodzenia - podsumowała.


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: PAP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Konferencja na temat wyłączenia arbitra

  Obrazek do artykułu: Konferencja na temat wyłączenia arbitra

  Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej ogłasza kolejną edycję konferencji „Młody Arbitraż”, która odbędzie się 21 marca 2017 r. Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie zagadnieniu wyłączenia arbitra. Więcej

 • Częste ugody w sprawie wypowiedzenia umów o pracę

  Obrazek do artykułu: Częste ugody w sprawie wypowiedzenia umów o pracę

  Postępowanie przed sądem pracy w sprawie wypowiedzenia umowy nie opłaca się żadnej ze stron. Statystyki potwierdzają, że zaczęły one dostrzegać tę prawidłowość. W ostatnich latach kończyły sie one coraz częściej ugodami. Więcej

 • Ugoda z rodzicami dziecka na 30 tys. zł

  Obrazek do artykułu: Ugoda z rodzicami dziecka na 30 tys. zł

  Przed sądem rejonowym w województwie podkarpackim 15 lutego br. została zawarta ugoda pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta, podmiotem leczniczym i pacjentem. Kwota ugody opiewa na sumę 30 tys. zł. Więcej

 • Nowy rzecznik pomoże w organizacji mediacji

  Obrazek do artykułu: Nowy rzecznik pomoże w organizacji mediacji

  Rzecznik Przedsiębiorców - to nowa instytucja, która występuje w projekcie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. Projekt powstał w Ministerstwie Rozwoju i wchodzi w skład pakiertu przedstawionego przez... Więcej

 • Turniej Negocjacyjny w czasie Targów Pracy

  Obrazek do artykułu: Turniej Negocjacyjny w czasie Targów Pracy

  W dniach 14-15 marca 2017 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się największe tegoroczne Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. W czasie imprezy można wziąć udział w Turnieju Negocjacyjnym. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE