Strona główna » Wiadomości » Porady Ekspertów » Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji?

Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji?

17.02.17

Zobowiązanie się w ugodzie sądowej do opuszczenia mieszkania dzielonego z byłym małżonkiem może być egzekwowane na drodze egzekucyjnej poprzez eksmisję.
 

articleImage: Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji? fot. Thinkstock

W trakcie postępowania sądowego o podział majątku wspólnego małżonków dokonywanego po ustaniu małżeństwa Dariusz P. zawarł ugodę, na mocy której prawo własności domu jednorodzinnego przekazał żonie i zobowiązał się do opuszczenia nieruchomości.
Przed przystąpieniem do egzekucji komornik wezwie dłużnika (w tym przypadku byłego małżonka) do dobrowolnego opuszczenia lokalu w zakreślonym terminie pod rygorem przeprowadzenia egzekucji, przy czym termin ten zakreśla się stosownie do okoliczności – tłumaczy adwokat Agnieszka Pietrzak.

Określając termin do dobrowolnego opuszczenia lokalu mieszkalnego, komornik powinien wziąć pod uwagę sytuację rodzinną dłużnika, ogólną sytuację majątkową dłużnika, wielkość zajmowanego lokalu oraz przyczynę eksmisji. Ponadto nie można obecnie dokonywać tzw. eksmisji na bruk. W sytuacji więc, gdy z tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję, nie wynika prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego, przed dokonaniem wezwania do dobrowolnego opuszczenia pomieszczenia komornik wysłuchuje dłużnika w celu ustalenia, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia - wyjaśnia adwokat Pietrzak.. Jeżeli dłużnikowi takie prawo nie przysługuje ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik powinien niezwłocznie wystąpić do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia - dodaje.

Więcej>>www.gazetaprawna.pl

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: gazetaprawna.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zachęta dla urzędników: nie bójcie się ugód

  Obrazek do artykułu: Zachęta dla urzędników: nie bójcie się ugód

  Jednostka sektora finansów publicznych będzie mogła zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego - to projekt... Więcej

 • Egzekwowanie zawartej ugody nie jest trudne

  Obrazek do artykułu: Egzekwowanie zawartej ugody nie jest trudne

  Sąd zazwyczaj sprawnie, w trzy dni wydaje postanowienie o nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności – i tak powstaje tytuł wykonawczy, który wystarczy skierować do komornika - mówi o tytule wykonawczym do ugody radca Karol Sienkiewicz. Więcej

 • Zawrzeć ugodę sądową czy pozasądową?

  Obrazek do artykułu: Zawrzeć ugodę sądową czy pozasądową?

  Ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym. Oznacza to, że w przypadku, gdy strona nie wywiązuje się z zawartych w ugodzie postanowień, wierzyciel może wystąpić o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności i na podstawie takiego dokumentu rozpocząć egzekucję... Więcej

 • RPO kwestionuje brak ulgi podatkowej przy ugodach alimentacyjnych

  Obrazek do artykułu: RPO kwestionuje brak ulgi podatkowej przy ugodach alimentacyjnych

  Trybunał Konstytucyjny 29 marca rozpozna wniosek prof. Ireny Lipowicz RPO dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych. Więcej

 • Arbitraż w sprawie podwójnego opodatkowania

  Obrazek do artykułu: Arbitraż w sprawie podwójnego opodatkowania

  Ministrowie finansów państw unijnych porozumieli się we wtorek w Brukseli w sprawie systemu rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Nowe regulacje przewidują arbitraż ze ściśle określonym czasem na załatwienie... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE