Strona główna » Wiadomości » Publicystyka » Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji

Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji

18.04.17

Odmowa poddania się mediacji musi być celowym działaniem strony oraz musi być nieuzasadniona. Katarzyna Antolak-Szymański i Olga Piaskowska wyjaśniają sens przepisu o konsekwencjach dla stron odmowy mediacji.

articleImage: Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji fot. Thinkstock

W art. 103 kpc czytamy, że "niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.  Przepis ten dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę".
Zdaniem autorek pracy " Mediacja w postępowaniu cywilnym" to wyjątek od zasady odpowiedzialności za wynik sporu na rzecz zasady zawinienia i pozwala obciążyć kosztami postępowania podmiot uczestniczący w postępowaniu w określonej roli procesowej. Podmiot ten odpowiada na zasadzie winy  i może zostać obciążony kosztami wywołanymi jego niesumiennym  lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.
Autorki przypominają, że mediacja nie jest obligatoryjna w Polsce. A zatem o jakie sytuacje może chodzić ustawodawcy?

Przepis dotyczy sytuacji, gdy strona uprzednio wyraziła zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, np. przed sądem albo w umowie. Warto dodać, że odmowa poddania się mediacji musi być celowym działaniem strony oraz musi być nieuzasadniona.
Kosztami, którymi sąd może obciążyć stronę to - zdaniem autorek - koszt wyznaczenia mediatora, a wiec suma niewielka - 70 zł. ( a także inne koszty, np. dojazdu strony przeciwnej).

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE