Strona główna » Wiedza » Encyklopedia » Kto może zostać mediatorem?

Kto może zostać mediatorem?

31.12.08
articleImage: Kto może zostać mediatorem? fot. Thinkstock

W sprawach cywilnych – teoretycznie każdy, kto spełnia kodeksowe warunki posiadania zdolności do czynności prawnych, cieszenia się pełnią praw publicznych, kto nie jest czynnym sędzią i zostanie wybrany lub zaakceptowany przez strony konfliktu może zostać mediatorem, nawet cudzoziemiec (patrz: Wymogi prawne wobec mediatorów). Kodeks postępowania cywilnego nie stawia żadnych innych warunków, jeśli nie liczyć umiejętności sporządzenia i podpisania protokołu z mediacji (trzeba więc umieć pisać). Można być mediatorem od czasu do czasu, można też uczynić z tego swój zawód. Można mediować tylko sprawy umowne, na zasadach uzgodnionych ze stronami sporu, można też być mediatorem stałym, czyli być wpisanym na listę prowadzoną przez ośrodek mediacyjny i zgłoszoną prezesowi sądu okręgowego. Wtedy oprócz ewentualnych spraw umownych trzeba obowiązkowo mediować sprawy skierowane przez sąd (można odmówić podjęcia się mediacji tylko z ważnych przyczyn).

Czym powinien się charakteryzować dobry mediator? Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi, bowiem wiele osób uważanych za świetnych mediatorów cechuje się bardzo zróżnicowanym wykształceniem, osobowością czy doświadczeniem życiowym. W przybliżeniu można powiedzieć, że dobrego mediatora powinno cechować udane połączenie wykształcenia, nabytych umiejętności (głównie komunikacyjnych i negocjacyjnych), doświadczenia życiowego, specjalistycznego przeszkolenia i naturalnych zdolności. Oto lista najważniejszych cech, umiejętności i kompetencji mediatora:
§ wiarygodność
§ równe traktowanie i szacunek dla stron kimkolwiek są
§ zdolność powstrzymania się od osądu bez względu na rodzaj zachowania czy charakterystykę osoby
§ elastyczność – dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności bez utraty z pola widzenia ogólnego celu procesu
§ uważność – umiejętność bycia „tu i teraz”, skupienie na szczególe, na najdrobniejszych zmianach w zachowaniu stron, w ich komunikacji niewerbalnej
§ ciekawość konfliktu, otwartość na nowe, czasami zaskakujące punkty widzenia prezentowane przez strony
§ umiejętności analityczne – biegłość w tworzeniu i analizowaniu różnych możliwości
§ umiejętność wyjaśniania – czynienia skomplikowanego prostym bez utraty istoty rzeczy
§ trzeźwy osąd co do tego, co jest możliwe w danej sytuacji, w odróżnieniu do tego, co byłoby najbardziej pożądane
§ cierpliwość i wytrwałość
§ przywiązanie do konkretu i zarazem zdolność tworzenia wizji
§ umiejętność dochowywania tajemnicy
§ doza cech przywódczych powściągana przez gotowość do usunięcia się w cień (np. umiejętność rezygnowania z laurów za sukces)
§ dobre umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza słuchania
§ wiedza o negocjacjach i o mediacji
§ umiejętność formułowania kwestii do mediacji (neutralnie ujętych tematów spornych)
§ opanowanie w sytuacjach stresujących
§ optymistyczne, pozytywne nastawienie – wiara, że ludzie są w stanie rozwiązać samodzielnie każdy konflikt, jeśli tylko poświęcą na to odpowiednio dużo czasu i jeśli znajdzie się przy nich ktoś, kto pomoże dobrze rozmawiać.
Czy jest coś, czym nie powinien się charakteryzować mediator, oczywiście oprócz przeciwieństw wyżej wymienionych charakterystyk? Na pewno nie powinien się bać sytuacji konfliktowych oraz nie powinien być skłonny do szybkiego oceniania ludzi czy spraw.
Opr. Maciej Tański
Mediator i trener umiejętności mediacyjnych, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej
 

 

Maciej Tański 31.12.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Konferencja na temat wyłączenia arbitra

  Obrazek do artykułu: Konferencja na temat wyłączenia arbitra

  Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej ogłasza kolejną edycję konferencji „Młody Arbitraż”, która odbędzie się 21 marca 2017 r. Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie zagadnieniu wyłączenia arbitra. Więcej

 • Częste ugody w sprawie wypowiedzenia umów o pracę

  Obrazek do artykułu: Częste ugody w sprawie wypowiedzenia umów o pracę

  Postępowanie przed sądem pracy w sprawie wypowiedzenia umowy nie opłaca się żadnej ze stron. Statystyki potwierdzają, że zaczęły one dostrzegać tę prawidłowość. W ostatnich latach kończyły sie one coraz częściej ugodami. Więcej

 • Ugoda z rodzicami dziecka na 30 tys. zł

  Obrazek do artykułu: Ugoda z rodzicami dziecka na 30 tys. zł

  Przed sądem rejonowym w województwie podkarpackim 15 lutego br. została zawarta ugoda pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta, podmiotem leczniczym i pacjentem. Kwota ugody opiewa na sumę 30 tys. zł. Więcej

 • Nowy rzecznik pomoże w organizacji mediacji

  Obrazek do artykułu: Nowy rzecznik pomoże w organizacji mediacji

  Rzecznik Przedsiębiorców - to nowa instytucja, która występuje w projekcie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. Projekt powstał w Ministerstwie Rozwoju i wchodzi w skład pakiertu przedstawionego przez... Więcej

 • Turniej Negocjacyjny w czasie Targów Pracy

  Obrazek do artykułu: Turniej Negocjacyjny w czasie Targów Pracy

  W dniach 14-15 marca 2017 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się największe tegoroczne Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. W czasie imprezy można wziąć udział w Turnieju Negocjacyjnym. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE