Strona główna » Wiedza » Encyklopedia » Mediacja w Polsce

Mediacja w Polsce

31.12.08
articleImage: Mediacja w Polsce fot. Thinkstock

W Polsce, W 2001 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, które umożliwia prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych. W 2003 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, które umożliwiło podejmowanie mediacji o zadośćuczynienie w sprawach karnych dla dorosłych.

Natomiast w 2005 roku weszła w Polsce Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca w życie przepisy regulujące stosowanie mediacji w sprawach cywilnych. Dzięki niej możliwe jest dzisiaj korzystanie z mediacji w sprawach rodzinnych np. około rozwodowych, w sprawach o opiekę nad dzieckiem, o podział majątku, dział spadku; w sprawach gospodarczych o zapłatę, o prawo do znaku towarowego; w sprawach pracowniczych o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie etc.

Dzięki pojawieniu się prawnych uregulowań mediacji możliwe jest szersze jej wykorzystanie w rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów. Zwiększyła się również ochrona prawna zawieranych przed mediatorem porozumień. Dzięki temu, ugoda zawarta przed mediatorem ma - po zatwierdzeniu przez sąd – wartość ugody zawartej przed sądem. Można nadać jej klauzulę wykonalności, co umożliwia ewentualną egzekucję jej treści.
Od kilku lat trwają badania i obserwacje skuteczności mediacji w prawie karnym, czym w Polsce zajmował się powołany w grudniu 2005 roku Zespół ds. Wprowadzenia Mediacji, którego zakres działania obejmował:

- opracowanie projektu przepisów prawnych oraz opinii i zasad dotyczących wprowadzania mediacji w ramach systemu wymiary sprawiedliwości w sprawach karnych przeciwko młodocianym i dorosłym

- kontynuowanie eksperymentalnego programu mediacji w sprawach nieletnich w kilku wybranych okręgach sądów rodzinnych.

 
Dorota Fedorowska

psycholog, mediator, trener I stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prezes Fundacji EDUCO, członek Stowarzyszenia Mediacji Rodzinnych

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE