Strona główna » Wiadomości » Publicystyka » Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

09.05.17

Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Ewa Ważny wskazuje, jakie błędy zdarzają się w ugodach  mediacyjnych w sprawach o kontakty i o alimenty. Należą do nich próby obejścia prawa oraz brak precyzji danych i ustaleń.
 

articleImage: Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych fot. Thinkstock

W sporach o uregulowanie kontaktów zdarza się brak  precyzyjnie określonych terminów  lub miejsca spotkań np.  zapis , że  strony  będą telefonicznie   uzgadniać  termin i miejsce spotkania, albo ugoda regulowała  zakresy kontaktów obojga rodziców  a nie  osoby uprawnionej do kontaktów ( np. Święta Bożego Narodzenia  każda  ze stron będzie spędzać naprzemiennie – bez ustalenia od  kiedy  i kto )
Ponadto regulacja świąt  i wakacji była zbyt ogólna bez określenia dnia i godziny  początkowej oraz dnia i godziny końcowej. Problemy stwarzał też brak zapisu dotyczącego obowiązków osoby zobowiązanej.

W sprawach o alimenty błędem był brak  dokładnych danych dziecka  lub dzieci,  wskazania  daty początkowej płatności , ewentualnych odsetek  ,  wskazania  kwoty alimentów  dla każdego dziecka  i określenia  kwoty łącznej w przypadku wielu dzieci - twierdzi sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Ryzyko nie  zatwierdzenia ugody wiązało się z ugoda zmierzajacą do obejścia prawa. W zwiazku z tym  
dobrą praktyką byłoby umieszczenie w protokole mediacyjnym  oświadczenia lub dokumenty świadczące o dochodach stron i  kosztorys usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Pozwala to sądowi  na ocenę,czy  ugoda nie zmierza do obejścia prawa i jest zgodna z zasadami współżycia społecznego a  także  jest niezbędne  w przypadku  nowej sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów.
Zdarzają się przypadki - jak zauważa sędzia Ważny - gdy strony  zgodnie ustalają wysokość alimentów w zaniżonej wysokości  by  uzyskać  świadczenia z opieki społecznej  lub  zgadzają się  na  zbyt wysokie alimenty przy braku możliwości  zarobkowych, celem obejścia przepisów egzekucyjnych

Źródło: Dobre praktyki w zakresie kierowania spraw do mediacji w sprawach  rodzinnych  oraz  sprawach nieletnich  z  wykorzystaniem mediacji, Salon Mediatora, Gdańsk,  październik 2016 r.
 

Dowiedz się więcej z książki
Porozumienie czy konflikt?
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sądy Okręgowe
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Mniej ugód w sprawach o błąd lekarski

  Obrazek do artykułu: Mniej ugód w sprawach o błąd lekarski

  Przybywa procesów o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Czasami warto zawrzeć ugodę, co może pomóc zminimalizować niekorzystne skutki błędu medycznego. Więcej

 • Egzekwowanie zawartej ugody nie jest trudne

  Obrazek do artykułu: Egzekwowanie zawartej ugody nie jest trudne

  Sąd zazwyczaj sprawnie, w trzy dni wydaje postanowienie o nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności – i tak powstaje tytuł wykonawczy, który wystarczy skierować do komornika - mówi o tytule wykonawczym do ugody radca Karol Sienkiewicz. Więcej

 • Istota konfliktu a specyfikacja mediacji rodzinnej

  Obrazek do artykułu: Istota konfliktu a specyfikacja mediacji rodzinnej

  Mediacja rodzinna na pewno różni się od postępowania mediacyjnego w innych sprawach cywilnych, chociaż opiera się na tych samych fundamentalnych zasadach - dobrowolności, poufności, neutralności oraz bezstronności i przebiega według tego samego... Więcej

 • Arbitraż w sprawie podwójnego opodatkowania

  Obrazek do artykułu: Arbitraż w sprawie podwójnego opodatkowania

  Ministrowie finansów państw unijnych porozumieli się we wtorek w Brukseli w sprawie systemu rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Nowe regulacje przewidują arbitraż ze ściśle określonym czasem na załatwienie... Więcej

 • Komisja Wspólna oceni czy 150 zł dla mediatora wystarczy

  Obrazek do artykułu: Komisja Wspólna oceni czy 150 zł dla mediatora wystarczy

  Do zaopiniowania przez Komisję Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt rozporządzenia dotyczący wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postepowaniu administracyjnym. Więcej

 • Mariusz IP: 89.66.* 10-05-2017
  Cytując: "Zdarzają się przypadki - jak zauważa sędzia Ważny - gdy strony zgodnie ustalają wysokość alimentów w zaniżonej wysokości by uzyskać świadczenia z opieki społecznej lub zgadzają się na zbyt wysokie alimenty przy braku możliwości zarobkowych, celem obejścia przepisów egzekucyjnych"

  Rozumiem, że naganne jest nieusprawiedliwione korzystanie z publicznych środków, jednakże w jaki sposób można obejść przepisy egzekucyjne w przypadku zbyt wysokich alimentów? Zwłaszcza w związku z podpisaną przez prezydenta nowelizacją przepisów alimentacyjnych?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE