Strona główna » Wiadomości » Publicystyka » Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

09.05.17

Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Ewa Ważny wskazuje, jakie błędy zdarzają się w ugodach  mediacyjnych w sprawach o kontakty i o alimenty. Należą do nich próby obejścia prawa oraz brak precyzji danych i ustaleń.
 

articleImage: Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych fot. Thinkstock

W sporach o uregulowanie kontaktów zdarza się brak  precyzyjnie określonych terminów  lub miejsca spotkań np.  zapis , że  strony  będą telefonicznie   uzgadniać  termin i miejsce spotkania, albo ugoda regulowała  zakresy kontaktów obojga rodziców  a nie  osoby uprawnionej do kontaktów ( np. Święta Bożego Narodzenia  każda  ze stron będzie spędzać naprzemiennie – bez ustalenia od  kiedy  i kto )
Ponadto regulacja świąt  i wakacji była zbyt ogólna bez określenia dnia i godziny  początkowej oraz dnia i godziny końcowej. Problemy stwarzał też brak zapisu dotyczącego obowiązków osoby zobowiązanej.

W sprawach o alimenty błędem był brak  dokładnych danych dziecka  lub dzieci,  wskazania  daty początkowej płatności , ewentualnych odsetek  ,  wskazania  kwoty alimentów  dla każdego dziecka  i określenia  kwoty łącznej w przypadku wielu dzieci - twierdzi sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Ryzyko nie  zatwierdzenia ugody wiązało się z ugoda zmierzajacą do obejścia prawa. W zwiazku z tym dobrą praktyką byłoby umieszczenie w protokole mediacyjnym  oświadczenia lub dokumenty świadczące o dochodach stron i  kosztorys usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Pozwala to sądowi  na ocenę,czy  ugoda nie zmierza do obejścia prawa i jest zgodna z zasadami współżycia społecznego a  także  jest niezbędne  w przypadku  nowej sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów.
Zdarzają się przypadki - jak zauważa sędzia Ważny - gdy strony  zgodnie ustalają wysokość alimentów w zaniżonej wysokości  by  uzyskać  świadczenia z opieki społecznej  lub  zgadzają się  na  zbyt wysokie alimenty przy braku możliwości  zarobkowych, celem obejścia przepisów egzekucyjnych

Źródło: Dobre praktyki w zakresie kierowania spraw do mediacji w sprawach  rodzinnych  oraz  sprawach nieletnich  z  wykorzystaniem mediacji, Salon Mediatora, Gdańsk,  październik 2016 r.
 

Dowiedz się więcej z książki
Porozumienie czy konflikt?
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sądy Okręgowe
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Mariusz IP: 89.66.* 10-05-2017
    Cytując: "Zdarzają się przypadki - jak zauważa sędzia Ważny - gdy strony zgodnie ustalają wysokość alimentów w zaniżonej wysokości by uzyskać świadczenia z opieki społecznej lub zgadzają się na zbyt wysokie alimenty przy braku możliwości zarobkowych, celem obejścia przepisów egzekucyjnych"

    Rozumiem, że naganne jest nieusprawiedliwione korzystanie z publicznych środków, jednakże w jaki sposób można obejść przepisy egzekucyjne w przypadku zbyt wysokich alimentów? Zwłaszcza w związku z podpisaną przez prezydenta nowelizacją przepisów alimentacyjnych?

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE