Strona główna » Wiedza » Encyklopedia » Narzędzia mediatora

Narzędzia mediatora

31.12.08
articleImage: Narzędzia mediatora fot. Thinkstock

Narzędziem pracy mediatora jest nie tylko jego fachowa wiedza, ale też osobowość i doświadczenie, jego umiejętności interpersonalne i negocjacyjne, zaangażowanie, samoświadomość, rzetelność, zawodowa i życiowa intuicja. Podczas mediacji mediatora obowiązuje - tak jak i strony -  przestrzeganie reguł rządzących procedurą mediacyjną. Techniki stosowane przez poszczególnych mediatorów są różnorodne i dostosowane do potrzeb danej sytuacji. Strony mają prawo do dobrowolnego uczestniczenia w propozycjach.

 
Mediator opiera swoją pracę przede wszystkim na aktywnym słuchaniu stron, które zaufały mu i zwróciły się o wsparcie w rozwiązaniu konfliktu. Podstawowym narzędziem pracy jest zadawanie pytań. Pytania mają najczęściej charakter otwarty, nie sugerujący i służą stronom w uświadomieniu sobie swoich potrzeb oraz potrzeb partnera, które stoją za prezentowanymi na wstępie stanowiskami. Zadawane pytania docelowo ułatwiają uczestnikom poszukiwanie innych rozwiązań niż wstępnie proponowane stanowiska,  które wcześniej usztywniały strony i sprzyjały nieporozumieniom. Pytania zadawane przez mediatora są pomocne na każdym etapie mediacji.
 
Na etapie ustalania tematów rozmów, pojawia się m.in. pytanie:
Co powinno być tematem naszych rozmów?
 
Na etapie prezentacji stanowisk, pojawia się m.in. pytanie:
W jaki sposób chciałbyś rozwiązać spór?
 
Na etapie budowania wzajemnego zrozumienia pytania dotyczą potrzeb stron, jak np.
Co sprawia, że uważasz swoje rozwiązania za najlepsze?
Czego potrzebujesz od partnera rozmów, albo Co możesz dać od siebie, aby dostosować swoją ofertę do swoich i jego potrzeb?
 
Jednym z często stosowanych narzędzi pracy jest kierowanie „burzą mózgów”, czyli zbieranie różnorodnych propozycji stron z jednoczesną dbałością o ich nie ocenianie we wstępnej fazie. Mediator dba o swobodę poszukiwań i zachęca strony do sięgania do swoich zasobów. Dopiero w dalszym procesie wspiera uczestników w samodzielnej ocenie, czy dane rozwiązanie jest wykonalne, realne, zgodne z prawem, daje im poczucie psychologicznej sprawiedliwości i jest do zaakceptowania przez wszystkie strony.
 
Do najczęściej stosowanych narzędzi pracy w procesie mediacji należą także:
* rozmowa
* zadawanie pytań
* słuchanie
* burza mózgów
* eksperymentowanie z nowymi formami wypowiedzi
* rozmowy na osobności
* skupienie na rozwiązaniu problemu, a nie na negatywnych emocjach
* przeformułowanie - zamiana negatywnych wypowiedzi w pozytywne
* zamiana miejscami
* praca z tablicą – kartka i pisak
* robienie osobistych notatek
* dawanie informacji zwrotnych
* wentylacja – ujawnianie emocji
* parafrazowanie wypowiedzi
* wyjaśnianie procedury i etapów
* uświadamianie konsekwencji impasu.
* podsumowanie
* odzwierciedlenie uczuć
  
Dorota Fedorowska
psycholog, mediator, trener I stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prezes Fundacji EDUCO, członek Stowarzyszenia Mediacji Rodzinnych

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE