Strona główna » Wiadomości » Porady Ekspertów » Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego

Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego

19.04.17

Co zrobić, gdy strona, która przegra proces przed konsumenckim Sądem Polubownym nie chce respektować wyroku sądu? W takiej sytuacji strona wygrywająca nie pozostaje jednakże bez ochrony - zapewnia ekspert..
 

articleImage: Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego fot. Thinkstock

Może się zdarzyć, choć są to niezwykle rzadkie przypadki, gdy strona  nie chce respektować wyroku sądu polubownego.
W takiej sytuacji strona wygrywająca nie pozostaje jednakże bez ochrony - zapewnia Justyna Glabian, Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie.

Zgodnie z art. 776 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, ze zm.), podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest zaś tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Jeżeli więc wierzyciel nie chce respektować wyroku sądu polubownego strona powinna zgłosić się o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Zgodnie z art. 781 §2  kpc, właściwym jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika (strony, która odmawia wykonania wyroku – najczęściej przedsiębiorcy). Sąd Konsumencki nie jest uprawniony do nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym.
Klauzule nadaje się na wniosek wierzyciela (najczęściej konsumenta). Konsument w takim wypadku występuje samodzielnie do sądu  rejonowego i składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Wniosek taki powinien zawierać m.in.:
    - datę
    - oznaczenie sądu do którego składany jest wniosek
    - oznaczenie sądu który wydał wyrok (spsk w Warszawie)
    - oznaczenie dłużnika (przedsiębiorca) i wierzyciela (konsument)
    - opłatę skarbową
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sąd Arbitrażowy
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE