Strona główna » Wiedza » Encyklopedia » Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów

31.12.08
articleImage: Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów fot. Thinkstock

 

 Rada jest zespołem doradczym ministra sprawiedliwości, pierwszy raz powołanym do życia w październiku 2005 na trzyletnią kadencję. Składa się z 20 nominowanych przez ministra osób reprezentujących organizacje pozarządowe, środowisko praktyków alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (głównie mediacji), instytucje naukowe oraz resorty rządowe. Do głównych zadań Rady należy:

 

  • opracowywanie zaleceń na temat zasad funkcjonowania systemu alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów w Polsce,
  • tworzenie płaszczyzny porozumiewania się mediatorów z osobami odpowiedzialnymi za zgodny ze standardami Unii Europejskiej rozwój ADR,
  • opracowanie założeń do ustawy o ADR, w tym o mediacji,
  • tworzenie warunków instytucjonalnych do rozwoju ADR,
  • propagowanie mechanizmów pozasądowego rozwiązywania sporów wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz w społeczeństwie.
Rada rządzi się własnym regulaminem. Kieruje nią wybieralne prezydium, ma swego rzecznika prasowego, zaś jej członkowie społecznie pracują w czterech komisjach: (1) promocji i rozwoju, (2) standardów postępowania mediatora, prowadzenia mediacji oraz kodeksu etycznego mediatora, (3) standardów szkolenia i certyfikacji oraz (4) ds. legislacyjnych. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Podczas pierwszej kadencji (2005-2008) Rada opracowała i upowszechniła m.in.:
1)      Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (ogólne i - osobno - w sprawach karnych)
2)      Standardy szkolenia mediatorów
3)      Kodeks etyczny mediatorów polskich
4)      Propozycje dotyczące usprawnienia procedury mediacyjnej przez sądy cywilne w ramach obowiązujących przepisów
5)      Dobrowolne deklaracje stosowania mediacji dla organizacji gospodarczych i kancelarii prawnych
6)      Modelowe programy szkoleń dla sędziów z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych
7)      liczne projekty zmian legislacyjnych, w tym rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia mediatora i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu mediacyjnym wszczętym na podstawie skierowania sądu.
 Oprac. Maciej Tański
Mediator i trener umiejętności mediacyjnych, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej
www.mediacja.org
Maciej Tański 31.12.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE