Strona główna » Wiadomości » Publicystyka » Ugoda pracownika z pracodawcą w sprawie odszkodowania

Ugoda pracownika z pracodawcą w sprawie odszkodowania

17.07.17

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Strony mogą jednak zawrzeć ugodę dotyczącą wypłaty odszkodowania.
 

articleImage: Ugoda pracownika z pracodawcą w sprawie odszkodowania fot. Thinkstock

Zależnie od charakteru naruszenia oraz stopnia winy podwładnego, możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie pracownika dyscyplinarnie, dochodzenie odszkodowania przed sądem – w przypadku poniesienia szkody.
Jak infromuje "Rzeczpospolita" pracownik może także dobrowolnie zapłacić odszkodowanie. Strony mogą też zawrzeć ugodę, precyzując wysokość, termin oraz sposób zapłaty odszkodowania. W razie niewykonania tej ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.

Przykład:
Strony zawarły ugodę dotyczącą wypłaty odszkodowania. Pracownik jej nie wykonał. Po nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd pracy, pracodawca może dokonać potrącenia do wysokości połowy wynagrodzenia netto pracownika, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń.

Jeżeli wartość dochodzonego odszkodowania ma przewyższać 75 tys. złotych, sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest sąd okręgowy.

Więcej>>Niesumienny pracownik

17.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prasa
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE