Strona główna » Wiedza » Encyklopedia

Wyświetlanie listy artykułów

 • Akceptowalność

  Obrazek do artykułu: Akceptowalność

  Zasady mediacji: Akceptowalność Osoby pozostające w sporze akceptują włączenie do rozmów trzeciej neutralnej strony. Strony wyrażają ogólną zgodę na proponowaną procedurę mediacji i pełnioną w nim rolę mediatora. Są chętne do wysłuchania sugestii mediatora dotyczących sposobów postępowania z... Więcej

  Kinga Markert

 • Alternatywne Rozwiązywanie Sporów

  Obrazek do artykułu: Alternatywne Rozwiązywanie Sporów

  Alternatywne Rozwiązywanie Sporów - wszelkie, poza procesowymi, możliwości postępowania w sporze. Pojęcie „alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”, w szerokim ujęciu, obejmuje katalog wszelkich typów działalności mającej na celu minimalizowanie możliwości rozwoju sporu. W ramach ADR wyróżnia się... Więcej

  Aneta Jakubiak - Mirończuk

 • Alternatywne rozwiązywanie sporów

  Obrazek do artykułu: Alternatywne rozwiązywanie sporów

  Do alternatywnych technik rozwiązywania sporów, należy zaliczyć stosowanie mediacji, ugodę albo arbitraż. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz

 • Arbitraż

  Obrazek do artykułu: Arbitraż

  Arbitraż jest dobrowolną procedurą rozstrzygania sporów przez osobę trzecią, w oparciu o zobiektyzowane standardy wartościująco-ocenne, z prawem wyboru lub zgody na osobę arbitra, z ograniczoną możliwością wpływu stron na zasady orzekania. Kluczową kwestią, odróżniającą arbitraż od mediacji, jest... Więcej

  Aneta Jakubiak - Mirończuk

 • Bezstronność

  Obrazek do artykułu: Bezstronność

  Zasada ta odnosi się do relacji pomiędzy mediatorem a stronami konfliktu. Mediator w równym stopniu reprezentuje każdą ze stron, nie preferuje żadnej z nich, ani nie jest do niej źle nastawiony. Interesy stron nie powinny być powiązane z osobistymi interesami mediatora. Nie powinien on być związany... Więcej

  Kinga Markert

 • Dobrowolność

  Obrazek do artykułu: Dobrowolność

  Zasady mediacji: Dobrowolność Zasada ta odnosi się zarówno do udziału w procesie mediacji, jak i podpisywania ugody. Strony nie mogą być zmuszane do mediacji, ani do ugody. Mediacja jest dobrowolna i na każdym etapie można z niej zrezygnować. Nie ma żadnej konsekwencji prawnej z odmowy w udziale w... Więcej

  Kinga Markert

 • Dyżury mediatorów trwają do piątku

  Obrazek do artykułu: Dyżury mediatorów trwają do piątku

  Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie. Mediacja to szybki i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów. Ministerstwo Sprawiedliwosci zachęca do udziału w trwającym Tygodniu Mediacji. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

 • Fazy mediacji

  Obrazek do artykułu: Fazy mediacji

  Procedury mediacyjne - fazy mediacji Mediator, jako gospodarz procedury mediacyjnej, przeprowadza jej uczestników przez poszczególne jej fazy. I Przedstawienie się stron – cel: poznanie stron przez mediatora II Wyjaśnienie definicji, celu, korzyści i metod mediacji - cel: zrozumienie przez... Więcej

  Dorota Fedorowska

 • Inni biegli i eksperci

  Obrazek do artykułu: Inni biegli i eksperci

  Podczas mediacji, zdarza się, iż strony potrzebują skorzystać z opinii, porady biegłego. Zwłaszcza w sprawach cywilnych, zarówno gospodarczych jaki rodzinnych, zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii eksperta, wsparcia stron mediacji poradą specjalisty bądź udziałem w terapii. Często, ze względu na... Więcej

  Michał Czapski

 • Jak zostać mediatorem?

  Obrazek do artykułu: Jak zostać mediatorem?

  Mediatorem w sprawach cywilnych można zostać na dwa sposoby: (1) zdobyć fachowe przygotowanie w postaci przeszkolenia lub studiów. Ważne jest, aby zdobyć jak najwięcej umiejętności praktycznych i to najlepiej od ludzi, którzy naprawdę mediują, a nie tylko przeczytali o tym książki. (2) dać się... Więcej

  Maciej Tański