Strona główna » Wiadomości » Porady Ekspertów

Porady Ekspertów

 • Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego

  Obrazek do artykułu: Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego

  Co zrobić, gdy strona, która przegra proces przed konsumenckim Sądem Polubownym nie chce respektować wyroku sądu? W takiej sytuacji strona wygrywająca nie pozostaje jednakże bez ochrony - zapewnia ekspert.. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 19.04.2017

 • Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji?

  Obrazek do artykułu: Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji?

  Zobowiązanie się w ugodzie sądowej do opuszczenia mieszkania dzielonego z byłym małżonkiem może być egzekwowane na drodze egzekucyjnej poprzez eksmisję. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 17.02.2017

 • Czy postępowanie przed rzecznikiem finansowym to próba mediacji?

  Obrazek do artykułu: Czy postępowanie przed rzecznikiem finansowym to próba mediacji?

  Czy w świetle nowej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich spory między klientami instytucji finansowych, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą można uznać za próbę ugodową w rozumieniu art. 187 par. 1 pkt. 3 kpc (informacja, czy strony podjęły próbę... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 06.02.2017

 • Mediacja w sprawie windykacji długu

  Obrazek do artykułu: Mediacja w sprawie windykacji długu

  Moja klientka nie płaciła za wykonaną usługę. Czy mogę się z tym problemem udać do mediatora? - pyta czytelniczka. Mediator Dorota Fedorowska twierdzi, że jest to mozliwe, " to wielka szansa na odzyskanie długu w formie, która odpowiada obu stronom i daje poczucie wpływu na rozwiązanie sporu Pani i... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 02.01.2017

 • Czy adwokat strony sporu może uczestniczyć w mediacji?

  Obrazek do artykułu: Czy adwokat strony sporu może uczestniczyć w mediacji?

  Przez szacunek do mediatora wypadałoby poinformować ich zawczasu o zamiarze przyprowadzenia kogoś, gdyż nie jest to sytuacja standardowa - uważa Monika Jędrzejewska, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Więcej

  01.01.2017

 • Postarajmy się o oświadczenie, że przeciwnik nie widzi możliwości zawarcia ugody

  Obrazek do artykułu: Postarajmy się o oświadczenie, że przeciwnik nie widzi możliwości zawarcia ugody

  Czy mozna pomijać w pozwach wyjaśnienia, dlaczego strony nie podjęły prób mediacji? Zdaniem adwokata Macieja Jóźwiaka lepiej uzupełnić pozew dla dobra sprawy. Więcej

  11.10.2016

 • Jakie są skutki braku informacji o próbie ugody w pozwie?

  Obrazek do artykułu: Jakie są skutki braku informacji o próbie ugody w pozwie?

  Brak zawarcia oświadczenia w pozwie o podejmowaniu prób polubownego załatwienia sporu powinien zostać potraktowany przez sąd jako brak formalny pozwu, który należy uzupełnić na wezwanie zgodnie z art. 130 § 1 kpc - uważa Szymon Dworzycki, aplikat radcowski. Więcej

  19.05.2016

 • Kto ponosi koszty mediacji?

  Obrazek do artykułu: Kto ponosi koszty mediacji?

  W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony.W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie o mediację. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 25.03.2016

 • Studenci prawa powinni brać udział w konkursach arbitrażowych

  Obrazek do artykułu: Studenci prawa powinni brać udział w konkursach arbitrażowych

  Każdy student prawa, który chce się specjalizować w arbitrażu powinien brać udział w konkursach i rozprawach arbitrażowych w charakterze publiczności. Problematyka arbitrażu jest fascynująca intelektualnie - uważa dr Marcin Asłanowicz. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 10.03.2016

 • Korzyści finansowe dla ugodowych

  Obrazek do artykułu: Korzyści finansowe dla ugodowych

  Na jakie korzyści finansowe mogą liczyć osoby, które podjęły mediację a wcześniej toczyły spór cywilny w sądzie? Strony mogą w ogóle być zwolnione z opłaty od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, ale tylko w sprawach wniesionych po 1 stycznia 2016 r. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 01.02.2016