Strona główna » Wiadomości » Publicystyka

Publicystyka

 • Mediacja w bataliach o dziecko

  Obrazek do artykułu: Mediacja w bataliach o dziecko

  Wprowadzenie w szerszym zakresie mediacji w wydziałach rodzinnych wymaga rozwiązań systemowych - uważa mediator Edyta Borysiak. - Obcenie koszty 4 - letniej batalii sądowej o dziecko warte są tyle, co kawalerka w Szczecinie - dodaje. Więcej

  15.05.2017

 • Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Obrazek do artykułu: Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Postępowanie ugodowe w unijnym prawie konkurencji ma wiele niewątpliwych zalet. Ale jest też do niego szereg zastrzeżeń. Na pełne wyjaśnienie np. wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych - pisze Marzena Radziun z Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej

  11.05.2017

 • Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

  Obrazek do artykułu: Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

  Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Ewa Ważny wskazuje, jakie błędy zdarzają się w ugodach mediacyjnych w sprawach o kontakty i o alimenty. Należą do nich próby obejścia prawa oraz brak precyzji danych i ustaleń. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 09.05.2017

 • Adw. Pieckowski: dylematy klauzul pisanych o północy

  Obrazek do artykułu: Adw. Pieckowski: dylematy klauzul pisanych o północy

  Mediator to nie biegły ani ekspert! Sędzia nie będzie przekazywał mu swoich kompetencji, a potem zatwierdzać ugodę - myślą niektórzy. Sędzia nowoczesny rozumie, że mediator jest jego idealnym partnerem, gdyż zdejmuje mu obciążenie sprawami - mówi adwokat Sylwester Pieckowski. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 24.04.2017

 • Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji

  Obrazek do artykułu: Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji

  Odmowa poddania się mediacji musi być celowym działaniem strony oraz musi być nieuzasadniona. Katarzyna Antolak-Szymański i Olga Piaskowska wyjaśniają sens przepisu o konsekwencjach dla stron odmowy mediacji. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18.04.2017

 • Czy skuteczny mediator posługuje się manipulacją?

  Obrazek do artykułu: Czy skuteczny mediator posługuje się manipulacją?

  Cierpliwość Hioba, szczerość Anglika, dowcip Irlandczyka, wytrzymałość maratończyka, przebiegłość Machiavellego, znawstwo typów osobowości dobrego psychiatry albo księdza, a do tego skóra nosorożca i mądrość Salomona - oto cechy mediatora, wymienione przez Barbarę Pawlak. Więcej

  05.04.2017

 • Profesjonalni pełnomocnicy nie powinni unikać mediacji

  Obrazek do artykułu: Profesjonalni pełnomocnicy nie powinni unikać mediacji

  Wielu profesjonalnych pełnomocników podchodzi z rezerwą do instytucji mediacji, a jeśli już do niej dojdzie, często wycofują się z udziału w sprawie na tym etapie. Tymczasem udział prawnika w postępowaniu mediacyjnym jest jak najbardziej pożądany - pisze Zuzanna Sasiak. Więcej

  24.03.2017

 • Odpowiedzialność mediatora za nie zatwierdzenie ugody przez sąd

  Obrazek do artykułu: Odpowiedzialność mediatora za nie zatwierdzenie ugody przez sąd

  Gdy sąd nie zatwierdzi ugody przeprowadzonej przez mediatora możliwa jest jego odpowiedzialność odszkodowawcza wobec stron. Z powodu nienależytego wykonania umowy - uważają autorki Katarzyna Antolak-Szymanski i Olga Maria Piaskowska książki "Mediacja w postępowaniu cywilnym Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 16.03.2017

 • Przepisy o mediacjach znane, ale słabo wykorzystywane

  Obrazek do artykułu: Przepisy o mediacjach znane, ale słabo wykorzystywane

  Przepisy o mediacjach są znane, ale nadal niewykorzystywane; niewiele spraw sądowych kończy się po mediacji. Do zmiany tego stanu rzeczy konieczna jest zmiana społecznego nastawienia - ocenili uczestnicy wtorkowej debaty prawniczej zorganizowanej w gmachu Sejmu. Więcej

  15.03.2017

 • Materiał polemiczny: co należy zmienić w mediacji

  Obrazek do artykułu: Materiał polemiczny: co należy zmienić w mediacji

  Podstawowy problem mediacji w Polsce zaprezentowała prof. Ewa Łętowska na Kongresie Sędziów Polskich 3 września 2016 roku mówiąc o „kryzysie komunikacyjnym” - uważa Jerzy Śliwa, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych Więcej

  09.03.2017